/, Zaváranie, SEZÓNA/MAKRO – Viečka zaváranie Omnia 83 – 20 ks