Na označenie hlboko zmrazených potravín alebo domácich zaváranín.