Nie je ich nikdy dosť: jednoduché viečka, ktorými sa uzavrú otvorené plechovky a poháre. Tak zostane všetko dlhšie čerstvé.